ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสอบหัวหน้าสำนักปลัด
  รายละเอียด :

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน

ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6

(หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 363 คน