กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการแก้ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันไฟอินโดนีเซีย ดาวน์โหลดเอกสาร
984
26 ก.ย. 2562
2 โครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดขยะ ป้องกันไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
974
13 ก.ย. 2562
3 โครงการน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
979
09 ก.ย. 2562
4 โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก ดาวน์โหลดเอกสาร
1003
30 ส.ค. 2562
5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
980
22 ส.ค. 2562
6 โครงการสานพลังครอบครัวสู่ชุมชนปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
973
07 ส.ค. 2562
7 โครงการมาตรการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
976
24 ก.ค. 2562
8 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
977
21 มิ.ย. 2562
9 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1000
22 ม.ค. 2562
10 เงื่อนไขในการเสนอโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1005
22 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2