ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยนยน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 ต.ค. 2564
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ก.ย. 2564
3 วิธีการจัดการขยะสำหรับประชาชนในสถานการณ์ COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
19 ส.ค. 2564
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ส.ค. 2564
5 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค และกระบือ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 ก.ค. 2564
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ก.ค. 2564
7 คำสั่งศบค.เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยเรื่องการงดปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาดวันศุกร์) ที่มัสยิดและบาลาเซาะห์ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 มิ.ย. 2564
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 มิ.ย. 2564
9 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
03 พ.ค. 2564
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
65
30 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75