ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 ม.ค. 2565
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ม.ค. 2565
3 รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
23 ธ.ค. 2564
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
01 ธ.ค. 2564
5 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
558
10 พ.ย. 2564
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
557
04 พ.ย. 2564
7 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยนยน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
559
04 ต.ค. 2564
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
01 ก.ย. 2564
9 วิธีการจัดการขยะสำหรับประชาชนในสถานการณ์ COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
584
19 ส.ค. 2564
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
589
02 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75