ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดืน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 เม.ย. 2565
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564(จ่ายขาดเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
726
29 เม.ย. 2564
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พมจ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
699
29 เม.ย. 2564
4 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเหมือง-กาสังใน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
885
18 ธ.ค. 2563
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
625
24 พ.ย. 2563
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1033
08 ก.ย. 2563
7 สรุปผลจัดซ้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1025
03 พ.ค. 2562
8 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอรอง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1027
17 เม.ย. 2562
9 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะจูโซ๊ะ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
997
17 เม.ย. 2562
10 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบารู หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
17 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9